1. Osnovne informacije o varstvu podatkov na ŠC NG

Odgovori na spodnja vprašanja so zelo posplošeni in ne vsebujejo vseh podrobnosti ali specifičnih primerov obdelave osebnih podatkov.

Sem dijak, študent, udeleženec izobraževanja odraslih ali usposabljanj, vključen v projekte in procese na ŠC NG. Katere osebne podatke o meni zbirate in jih shranjujete?
Odvisno od primera do primera. Če si dijak potem na podlagi zakonov so v naših evidencah ime in priimek, spol, datum rojstva, EMŠO, kraj, občina in država rojstva, državljanstvo, prebivališče ter katero šolo in program si obiskoval, preden si se vpisal k nam, katere tuje jezike si se učil v osnovni šoli, kakšne so bile tvoje ocene, če si mogoče kdaj že ponavljal letnik ali obiskoval katero drugo srednjo šolo ter podatke o tvojih starših oz. zakonitih zastopnikih (skrbnikih; osebno ime, prebivališče, telefonska številka). Morda določenih osebnih podatkov ne zbiramo ali pa so slednji dodani na osnovi pisnega soglasja posameznika.

S kakšnim namen zbirate in hranite moje podatke?
Omenjene podatke potrebujemo zaradi izvajanja procesov in projektov, napredovanja, zaključka šolanja ter usposabljanja, izdaje spričeval, potrdil ter z namenom komunikacije s teboj, starši oz. zakonitimi zastopniki (skrbniki), delodajalcem, zaradi poročanja razpisodajalcem projektov in podobno.

Komu boste moje osebne podatke posredovali?
Podatki, ki se hranijo v evidencah ŠC NG, na osnovi zakona posredujemo Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, drugim pa le, če imamo utemeljen razlog (npr. sodišču, policiji) ali pridobimo tvoje soglasje.

Zakaj moram včasih podpisati izjavo, da se strinjam, da me fotografirate, snemate, da lahko uporabite mojo tel. številko, moj e-naslov in podobno?
Za določene osebne podatke potrebujemo tvojo privolitev, s katero se strinjaš, da te podatke pridobimo, da jih hranimo in uporabimo za namen, ki je naveden v izjavi in samo za toliko časa, kot je navedeno v izjavi. Po tem času podatke izbrišemo. V določenih primerih izjava ni potrebna (npr. javna prireditev).

Kaj pa če si premislim?
Pravica do preklica privolitve je tvoja pravica. V tem primeru nas obvestiš in podatke, ki smo jih uporabljali s tvojo privolitvijo, bomo v najkrajšem možnem času izbrisali.

Ali lahko zahtevam tudi izbris podatkov, ki jih hranite na podlagi zakona?
Ne, izbrisa teh podatkov ne moreš zahtevati, saj jih ŠC NG mora hraniti trajno ali do konca izobraževanja (usposabljanja) ali pa še dlje.

Opazil sem, da so podatki napačni. Kaj naj naredim?
V tem primeru imaš pravico zahtevati popravek osebnih podatkov. Svojo zahtevo nasloviš na ŠC NG ali posamezno organizacijsko enoto (šolo ali MIC)  in takoj, najkasneje pa v 30 dneh, bomo podatke popravili.

Sem dijak, ki ima v šoli težave. Ocenjujem, da po potrebujem pomoč svetovalne službe. Kam se to zapiše, komu se moje podatke posreduje?
Svetovalna služba zbira podatke o tebi le v soglasju s tabo in tvojimi starši, če si še mladoleten. Če pa si v družini ogrožen in te je treba zavarovati, zadostuje samo tvoje soglasje.
Svetovalni delavci so dolžni podatke varovati kot poklicno skrivnost in jih ne smejo posredovati naprej brez tvoje vednosti, pa še to običajno le s tvojo privolitvijo. Te podatke morajo varovati tudi učitelji, ki so jim bili podatki posredovani z namenom, da ti omogočijo uspešnejše šolanje. Izjema so le primeri, ko te je potrebno zaščititi, recimo pred nasiljem.

Ali me lahko testirate pri športni vzgoji za športni karton?
Za zbiranje podatkov in vodenje evidence o tvojih gibalnih sposobnostih in morfoloških značilnostih (telesna višina, teža, hitrost alternativnih gibov, eksplozivna moč, koordinacija gibanja telesa, fizična vzdržljivost trupa, gibljivost, mišična vzdržljivost ramenskega obroča in rok, sprinterska hitrost in vzdržljivost) športni pedagog potrebuje tvojo privolitev. Ti podatki se zbirajo za statistične analize, s katerimi se ugotavlja, kako se gibalne sposobnosti in telesne značilnosti dijakov spreminjajo iz generacije v generacijo. V kolikor se ne strinjaš s tem, se teh podatkov o tebi ne bo zbiralo in nikomur pošiljalo.

Zanima me katere osebne podatke šola zbira in hrani o meni. Ali lahko to izvem? Od koga?
Lahko. To imenujemo pravica do vpogleda. Kadar koli imaš pravico, da ti ali tvoji starši oz. skrbniki, če si še mladoleten, zahtevate vpogled v tvoje osebne podatke. Več informacij je dostopnih na spletni strani informacijskega pooblaščenca.

Kam se obrnem, če potrebujem dodatne informacije glede varstva osebnih podatkov oz. če ugotovim, da so kršene moje pravice?
V tem primeru se lahko obrneš na pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov; na ŠC Nova Gorica je to Primoža Štekarja (primoz.stekar@scng.si). Če od njega ne dobiš zadovoljivega odgovora oz. se problem ne razreši, pa se lahko obrneš na pisarno informacijskega pooblaščenca  https://www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/.

2. Politika zaupnosti, zavarovanja in informacije o osebnih podatkih na ŠC NG

3. Pravilnik