Organi zavoda

 1. Svet zavoda
 2. Direktor centra
 3. Komisija za kakovost centra
 4. Kolegij

Organi organizacijskih enot

1) Organi srednjih šol:

 • ravnatelj,
 • pomočnik ravnatelja,
 • učiteljski zbor,
 • oddelčni učiteljski zbor,
 • programski učiteljski zbor,
 • razrednik,
 • strokovni aktivi učiteljev oziroma vzgojiteljev,
 • komisija za kakovost,
 • pritožbena komisija in
 • svet staršev.

2) Organi Višje strokovne šole so:

 • ravnatelj,
 • strateški svet,
 • predavateljski zbor,
 • strokovni aktivi,
 • študijska komisija in
 • komisija za spremljanje in zagotavljanje kakovosti.

 

3) Organi MIC so:

 • poslovni odbor MIC,
 • vodja MIC in
 • strokovni aktivi.

Organiziranost dijakov oz. študentov

 1. Skupnost dijakov
 2. Skupnost študentov