Zanimivost

Zanimivost

Zanimivost

Zanimivost

Dokumenti

Povezave do dokumentov

Dokumenti povezani z delovanjem centra
5 dokumenti

Pravilnik o sistematizaciji delovnih mest

Katalog informacij javnega značaja ŠC Nova Gorica

Varnostni načrt – obrazec kasnejši prihod/predčasni odhod

Varnostni načrt za dejavnosti izven zavoda

Sklep o ustanovitvi javnega VIZ ŠC Nova Gorica

Drugi dokumenti
12 dokumenti

Spomladanski izpitni rok PM 2021-22

Cenik ŠC Nova Gorica 2020/21

Prijavnica za vpis v srednjo šolo

Navodila za evidenčna naročila

Zahtevek za naročilo

Vloga za ukinitev SDD

Vloga za subvencijo prevoza

Soglasje za SEPA direktno obremenitev

Poročilo nadarjeni

koncept-dela-z-nadarjenimi-dijaki-v-srednjih-solah

Si na koncu osnovne šole in ne veš kam naprej

Možnosti nadaljevanja šolanja po končani srednji poklicni ali strokovni šoli

Komisija za kakovost
3 dokumenti

Poslovnik o kakovosti ŠCNG 2020

Poročilo komisije za kakovost 2019

Poročilo komisije za kakovost 2017/18

Šolska kronika
3 dokumenti

Kronika šolsko leto 2017/18

Kronika šolsko leto 2016/17

Kronika šolsko leto 2015/16