Za izvajanje tečaja slovenščine za dijake tujce iščemo učitelja ali študenta slovenščine.

Tečaj, ki bo trajal do konca šolskega leta (105 ur oziroma 7ur/teden) se začne  4. februarja 2022.

Plačilo je po podjemni pogodbi (12,54€/šolsko uro 2.BT), po drugi pogodbi (s.p.) ali s študentsko napotnico.

Prijave lahko pošljete na naslov: tanja.cefarin@scng.si ali pokličete na 031 342 183.