Na Šolskem centru Nova Gorica smo delo z nadarjenimi dijaki zastavili skladno s smernicami

Koncepta vzgojno izobraževalnega dela z nadarjenimi dijaki v srednji šoli (Operacionalizacija koncepta).

Z delom na tem področju smo najprej začeli na Gimnaziji in zdravstveni šoli, kjer je delež nadarjenih dijakov največji, postopoma so sledile še ostale šole.

Na centru so se oblikovale projektne skupine za delo z nadarjenimi dijaki, katerih članice so tudi svetovalne delavke.

Ob delu z dijaki smo prišli do skupnega spoznanja, da je smiselno v dodatne dejavnosti pritegniti vse  dijake, ki kažejo interes za sodelovanje, ne le tiste, ki s potrdilom lahko izkažejo prepoznano nadarjenost.

Menimo, da je dijakom  potrebno poleg priprave in udeležbe na tekmovanjih omogočiti predvsem ustvarjalno delo na različnih področjih, na katerih lahko glede na lasten interes razvijajo intelektualne in čustvene potenciale ter inovativnost. Učitelji zato dijake usmerjajo in jim pomagali pri vzpostavljanju stikov z ustvarjalnimi posamezniki, znanstvenoraziskovalnimi inštitucijami, izobraževalnimi ustanovami in podjetji, ki bi lahko postali potencialni partnerji in mentorji v programih za nadarjene.

Več o našem dosedanjem delu lahko preberete v Vodniku za diferenciran pristop k delu z dijaki.