Zanimivost

Zanimivost

Zanimivost

Zanimivost

Kontakt

Kontakti za dijake s posebnimi potrebami

Kontakt

Strojna, prometna in lesarska šola

SPLŠ
Mateja Beltram
Kontakt

Elektrotehniška in računalniška šola

ERŠ
Vanesa Frančeškin

 

Kontakt

Gimnazija in zdravstvena Šola

GZŠ
Mojca Stubelj

 

Kontakt

Biotehniška šola

BIOS
Helena Debeljak Hlebec
BIOS
koordinator za dijake s posebnimi potrebami

Klavdija Bizjak

Kontakt

Srednja ekonomska in trgovska šola

SETŠ
Anja Turel

 

Kontakt

Posebne potrebe

Ana Bratina

Koordinatorka za dijake s posebnimi potrebami – SPLŠ, ERŠ, GZŠ