ŠCNG

Svetovalna služba

Šolske svetovalne delavke spremljajo dijake od vstopa v srednjo šolo do zaključka njihovega izobraževanja na šoli. Sodelujejo z dijaki, starši, učitelji, vodstvom in zunanjimi institucijami z namenom zagotavljanja čim bolj kvalitetnega življenja dijakov na šoli.
Dijakom, ki niso izbrali izobraževalnega programa oziroma poklica v skladu s svojimi osebnostnimi lastnostmi, interesi ali sposobnostmi, svetujejo pri preusmeritvah v druge izobraževalne programe.
Pomagajo dijakom z vzgojnimi, disciplinskimi ali osebnostnimi težavami in sodelujejo v postopkih izrekanja vzgojnih ukrepov. Pri učnih težavah lahko ponudijo pomoč pri razvijanju učinkovitih strategij, metod in tehnik učenja.
Svetovalne delavke informirajo dijake o nadaljnjem izobraževanju in možnostih zaposlovanja ter jim pomagajo pri iskanju in pridobivanju štipendij. Organizirajo in izvajajo preventivne dejavnosti. Koordinirajo postopke za pridobivanje statusa kulturnika in raziskovalca, kar omogoča prilagajanje šolskih obveznosti.
Z veseljem prisluhnejo vsem idejam in predlogom dijakov, ki utegnejo prispevati k pestrosti življenje na šoli.

ŠCNG

Svetovalna služba

Šolske svetovalne delavke spremljajo dijake od vstopa v srednjo šolo do zaključka njihovega izobraževanja na šoli. Sodelujejo z dijaki, starši, učitelji, vodstvom in zunanjimi institucijami z namenom zagotavljanja čim bolj kvalitetnega življenja dijakov na šoli.
Dijakom, ki niso izbrali izobraževalnega programa oziroma poklica v skladu s svojimi osebnostnimi lastnostmi, interesi ali sposobnostmi, svetujejo pri preusmeritvah v druge izobraževalne programe.
Pomagajo dijakom z vzgojnimi, disciplinskimi ali osebnostnimi težavami in sodelujejo v postopkih izrekanja vzgojnih ukrepov. Pri učnih težavah lahko ponudijo pomoč pri razvijanju učinkovitih strategij, metod in tehnik učenja.
Svetovalne delavke informirajo dijake o nadaljnjem izobraževanju in možnostih zaposlovanja ter jim pomagajo pri iskanju in pridobivanju štipendij. Organizirajo in izvajajo preventivne dejavnosti. Koordinirajo postopke za pridobivanje statusa kulturnika in raziskovalca, kar omogoča prilagajanje šolskih obveznosti.
Z veseljem prisluhnejo vsem idejam in predlogom dijakov, ki utegnejo prispevati k pestrosti življenje na šoli.

POVEZAVA

Za bodoče dijake

Preberi več o tem.
POVEZAVA

Za bodoče dijake

Preberi več o tem.
POVEZAVA

Štipendije

Preberi več o tem.
POVEZAVA

Štipendije

Preberi več o tem.
POVEZAVA

Kontakt

Poglej vse kontakte.
POVEZAVA

Kontakt

Poglej vse kontakte.

Dijaki s posebnimi potrebami

Preberi več o tem.

Dijaki s posebnimi potrebami

Preberi več o tem.

Kam po srednji šoli?

Preberi več o tem.

Kam po srednji šoli?

Preberi več o tem.
POVEZAVA

Nadarjeni dijaki

Preberi več o tem.
POVEZAVA

Nadarjeni dijaki

Preberi več o tem.
Skip to content