Vloga za dodelitev državne štipendije se vloži avgusta na pristojnem centru za socialno delo. Obrazec Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev je dostopen na spletnih straneh CSD-jev, Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, na portalu e-uprava in v knjigarnah (Obr.9,45).

Informacije o kadrovskih, Zoisovih štipendijah in štipendijah za deficitarne poklice najdete na spletnih straneh Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije.

Za štipendije za deficitarne poklice lahko kandidirajo bodoči prvi letniki izobraževalnih programov, za katere izobražujemo na Šolskem centru Nova Gorica: mehatronik operater, oblikovalec kovin orodjar, mizar, instalater strojnih instalacij, elektrikar, slaščičar in mesar. Rok za oddajo vloge je 20. september 2019.

Več si lahko preberete tu.