Po zaključenem 1. vpisnem roku za štud. l. 2019/2020 objavljamo število prostih vpisnih mest:

Študijski program PROSTA MESTA
SKUPNA DODATNA
REDNI IZREDNI REDNI IZREDNI
INFORMATIKA 32 13 2 2
MEHATRONIKA 28 15 1 2
UPRAVLJANJE PODEŽELJA IN KRAJINE 26 15 2 2

Opomba: dodatna mesta so rezervirana za tujce iz držav izven EU.

Med 26. in 30. avgustom bo na spletni strani Višješolske prijavne službe odprt obrazec za prijavo v 2. prijavnem roku: https://vss-ce.com/VPSPrijavnica/.

Tisti, ki ste se prijavljali že v 1. prijavnem roku in zaradi neopravljene (poklicne) mature niste bili sprejeti, morate prijavo oddati še enkrat!

Drugi vpisni rok bo v tednu med 23. in 27. septembrom. Sprejeti kandidati bodo o natančnem datumu in uri vpisana pravočasno seznanjeni