Na spodnjih povezavah pridobite razpisno dokumentacijo za vzdrževalna dela na objektih ŠC Nova Gorica :

ePRO_izjava

ePRO_izjava_podatki_o_udelezbi

ePRO_navodila ponudnikom (003)

ePRO_ponudba_pogodba _vzdrževalna dela

ePRO_reference_kadrie

PRO_specifikacije

Popis del brez cen 17. 5. 2022