Za izvajanje dodatne strokovne pomoči iščemo pedagoga in socialnega pedagoga ter učitelje slovenščine, strokovnih predmetov (področje računalništva), fizike. Plačilo je po podjemni pogodbi (12,54 EUR/šolsko uro 2.BT) ali preko druge pogodbe (s.p.). Lahko se prijavite tudi tisti, ki še nimate ustrezne izobrazbe.

Prijave lahko pošljete na: ana.bratina@scng.si ali pokličete 041 673 681