Delavnica zagotavljanje dostojnega dela zaposlenih.

termin in lokacija