1. Šolski koledar za srednje šole

Pouk

 • začetek pouka v torek, 1. septembra 2020
 • zaključek pouka za dijake zaključnih letnikov v petek, 21. maja 2021
 • zaključek pouka za dijake ostalih letnikov v sredo, 23. junija 2021

Ocenjevalna obdobja

 • 1. ocenjevalno obdobje: od 1. septembra 2020 do 15. januarja 2021
 • 2. ocenjevalno obdobje:
 • za zaključne letnike od 16. januarja 2021 do 21. maja 2021
 • za ostale letnike od 16. januarja 2021 do 23. junija 2021

Popravni in dopolnilni izpiti

Junijski izpitni rok:

 • za zaključne poklicne oddelke 25. maj 2021
 • za vse ostale oddelke od 30. junija 2020

Avgustovski rok:

 • od 16. avgusta 2021 dalje
 1. Splošna matura
 2. Poklicna matura
 3. Zaključni izpiti

Počitnice

 • jesenske: od 26. oktobra do 30. oktobra 2020
 • novoletne: od 28. decembra 2020 do 31. decembra 2020
 • zimske: od 22. do 26. februarja 2021
 • prvomajske: od 28. aprila do 30. aprila 2021
 • poletne: od 28. junija do 31. avgusta 2021