Kdo so udeležene strani?

Udeležene strani

Kaj vse vpliva na našo kakovost?

Strategija

Nanizali smo nekaj odgovorov, kaj o kakovosti menijo tisti, ki se z njimi srečujemo vsak dan. Morda si bo tako vsak zase lažje odgovoril, kaj zanj predstavlja kakovosten ŠC Nova Gorica.

Dijaki:

 • Idealna ura pouka je, ko učitelj ob slikah razlaga snov. Pokaže gradivo, slike, snov razlaga zanimivo s pomočjo slik, diapozitivov, modelov, filmov.
 • Dobra ura je, ko poskuša učitelj vključiti razred v pogovor. Da se z nami sproščeno pogovarja tudi o snovi, da lahko sodelujemo pri pouku, tako da vsak pove svoje mnenje.
 • Ne maram, kadar učitelj bere snov iz učbenika ali Power Point predstavitve, vse zelo strokovno in se ura vleče in vleče in ti od ure ne odneseš nič.
 • Učitelj razlaga snov zabavno. Občasno poskrbi za smeh in dobro voljo, ima smisel za humor.
 • Želim si, da se učitelji ne obnašajo vzvišeno do nas, nas poskušajo razumeti in nam pokažejo, da smo pomembni.
 • Dober učitelj ni tečen, ampak prijazen. Ne kriči na nas, če ima slab dan. Nas ne gleda postrani, če smo naredili kakšno napako.
 • Dobro spraševanje je, kadar učitelj sprašuje sproščeno, umirjeno, ocenjuje velikodušno, ustno spraševanje poteka, kot da bi se s profesorjem pogovarjal, ob spraševanju se ti učitelj posveti.
 • V kakovostni šoli ni domačih nalog.

Dijaki v dijaškem domu:

 • V dijaškem domu se počutim varen.
 • Nisem doma in imam mir.
 • Vzgojitelji si prizadevajo za red in disciplino.
 • Okolica dijaškega doma je urejena.

Starši:

 • Moj otrok ne sovraži šole in ne hodi z muko vsak dan k pouku.
 • Se socializira.
 • Dijak pridobi znanja in sposobnosti, ki jih bo potreboval v življenju.
 • Pridobi dovolj znanja in spretnosti, da bo lahko uspešen v poklicu.

Študentje:

 • Pridobivanje strokovnih, aktualnih in uporabnih znanj.
 • Zaposljivost po opravljeni diplomi.
 • Individualni pristop s strani predavateljev.
 • Veliko laboratorijskih vaj.

Zaposleni:

 • Da pomagamo dijakom in študentom, da uspešno zaključijo šolanje.
 • Da nismo obremenjeni s skrbjo za prihodnost glede stalnosti delovnega mesta in plače.
 • Dobro sodelovanje s podjetji, povezovanje z gospodarstvom.
 • Dovolj možnosti za strokovno izpopolnjevanje in za osebnostno rast zaposlenih.
 • Vrhunska učna tehnologija.
 • Povezan in družaben kolektiv, pripravljen pomagati si, sprejemati različnost, dajati pobude, ideje za razvoj, izboljšave, napredek.
 • Sproščeno vzdušje pripomore k dobrim odnosom.
 • Skrb za obnavljanje in vzdrževanje opreme in zunanje ureditve objektov.

Delodajalci:

 • Dijaki morajo imeti dovolj znanja za izvajanje ustreznih nalog.
 • Dijak redno prihaja na delo, upošteva navodila, uporablja zaščitna sredstva, skrbi za red in pozna osnovna pravila obnašanja.
 • S šolo se dogovorimo, kakšne spretnosti in znanja mora dijak pridobiti; organizator PUD spremlja dijakovo delo.

Član komisije za kakovost:

 • Kakovost je zmanjševanje stresa. Izboljševali jo bomo, če si bomo odgovorili na vprašanje, kaj je potrebno v šoli narediti, da vsem (dijakom, staršem in zaposlenim) olajšamo delo. Naš skupen cilj bi moral biti, da se v šoli vsi počutimo dobro.