Poročilo o zagotavljanju kakovosti na ŠC Nova Gorica 2012/2013