Utrip šole 2017/18

ŠC v številkah:

  • 5 srednjih šol, 1 višja šola in Medpodjetniški izobraževalni center
  • 75 oddelkov
  • 225 profesorjev (70 inženirjev)
  • 300 vseh zaposlenih
  • 5 stavb – učilnice, delavnice, posestvo, dijaški dom

Danes ima ŠC Nova Gorica 2100 dijakov, 400 študentov, 500 odraslih udeležencev izobraževanj in usposabljanj, 300 zaposlenih. Do letošnjega leta je izobraževanje na Centru uspešno zaključilo preko 17.000 diplomantov najrazličnejših smeri in stopenj izobrazbe.