Od 1. januarja 2014 velja nov Zakon o štipendiranju

Štipendije so kot dopolnilni prejemek namenjene kritju stroškov v zvezi z izobraževanjem.

V Republiki Sloveniji se podeljujejo naslednje štipendije:

 

1. Državne štipendije

Vlogo za dodelitev državne štipendije je potrebno oddati na pristojnem Centru za socialno delo na obrazcu, ki ga najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Roki za oddajo vloge:

  • Za prvo pridobitev državne štipendije za posamezni študijski program je vlogo možno vložiti kadarkoli tekom šolskega oziroma študijskega leta.
  • Vlagatelji, ki že prejemajo državno štipendijo ali pa jim je ta mirovala, morajo vlogo vsako naslednje leto vložiti skladno z rokom v pozivu k prijavi za državno štipendijo, ki ga vsako leto v juniju objavi Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

 2. Zoisove štipendije

Pogoji in zahtevani obrazci za uveljavljanje pravice do štipendije za posamezno raven izobraževanja bodo vsako leto objavljeni v javnem pozivu na spletnih straneh sklada:

www.sklad-kadri.si

 3. Kadrovske štipendije

Razpis kadrovskih štipendij objavi vsako leto Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije na svoji spletni strani.

Na tej spletni strani najdete seznam razpoložljivih štipendij. Delodajalce, ki te štipendije ponujajo morate kontaktirati sami in se pri njih pozanimati glede pogojev štipendiranja, roka za oddajo prošnje ter o drugih podrobnostih.

 

Več o državnih, Zoisovih, kadrovskih štipendijah in štipendijah za deficitarne poklice si lahko preberete na spletnih straneh:

  1. Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
  2. Javnega sklada RS za razvij kadrov in štipendije
  3. pristojnih Centrov za socialno delo.