Vlogo za izdajo subvencionirane vozovnice in več informacij najdete na spletni strani Ministrstva za infrastrukturo https://subvencije.ijpp.si/ . Letošnja novost je, da vloge ni potrebno potrditi na šoli, niti ji ni treba prilagati potrdila o vpisu.

Če imate digitalno potrdilo, lahko na portalu eUprava (https://e-uprava.gov.si/podrocja/izobrazevanje-kultura/visoka-in-visjasola/subvencionirana-vozovnica.html) izpolnete elektronsko vlogo in se tako izognete čakanju pri nakupu vozovnice.

Ministrstvo za infrastrukturo sporoča še, da vsi dijaki in študenti, ki zaradi ukrepov COVID 19 niso mogli uporabljati javnega prevoza, lahko neizkoriščeno vrednost vozovnic izkoristijo ob nakupu vozovnice za novo šolsko leto.

Vloga za izdajo subvencionirane vozovnice

 

Mateja Beltram
šolska svetovalna služba
Strojna, prometna in lesarska šola
Šolski center Nova Gorica