Vloga za dodelitev državne štipendije se vloži avgusta na pristojnem centru za socialno delo. Obrazec Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev je dostopen na spletnih straneh CSD-jev, Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, na portalu e-uprava in v knjigarnah (Obr.9,45).

Informacije o kadrovskih, Zoisovih štipendijah in štipendijah za deficitarne poklice najdete na spletnih straneh Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega  sklada Republike Slovenije.

Za štipendije za deficitarne poklice lahko kandidirajo bodoči prvi letniki izobraževalnih programov: mehatronik operater, oblikovalec kovin orodjar, mizar, elektrikar, slaščičar in mesar. Rok za oddajo vloge je 20. september 2018.
Več si lahko preberete tu.