Dijaki Biotehniške in Elektrotehniške in računalniške šole so tudi letos sodelovali na tekmovanju Slovenščina ima dolg jezik – Književnost na filmu. Pesem Franeta Milčinskega Ježka N. N. in črna pega čez oči so prenesli v filmski jezik, glavni lik pa postavili v vsakdanje srednješolsko okolje. Pod mentorstvom Nežke Černe Gec in Aleša Štrancarja sta film posnela, montirala in režirala Filip Sluga in Dani Drakulić, igrali pa Nik Vogrič, Anja Puc, Tina Hočevar in drugi. S filmom bodo sodelovali tudi na regijskem tekmovanju.