Dijaki SPLŠ so se v četrtek, 7. 2. 2019, zbrali na prireditvi, s katero so obeležili Prešernov dan. Dijaki so pod mentorstvom prof. Natalije Plohl pripravili zanimiv in pester program ter ga popestrili z glasbenimi ter igranimi točkami. Na proslavi je nastopil tudi oktet učiteljev ŠC Nova Gorica. Ob zaključku so bili vsi povabljeni tudi na ogled razstave o Stanislavu Škrabcu, ki je postavljena v avli MIC-a in s katero se na našem centru zaključuje niz prireditev v počastitev Škrabčevega leta. Avtorica razstave je knjižničarka Vasilija Rupnik.