Sestava sveta zavoda

Svet zavoda ima 21 članov, in sicer:

 • 2 predstavnika ustanovitelja (Vlada RS in Mestna občina Nova Gorica)
 • 1 predstavnik delodajalcev,
 • 7 predstavnikov delavcev,
 • 5 predstavnikov staršev dijakov,
 • 3 predstavnike študentov višje strokovne šole,
 • 2 predstavnika dijakov,
 • po svojem položaju je član sveta predsednik strateškega sveta.

Imenovanje predstavnikov ustanovitelja in partnerjev MIC

 • Enega predstavnika ustanovitelja in enega predstavnika delodajalcev imenuje Vlada Republike Slovenije na predlog ministra, enega predstavnika Mestne občine Nova Gorica pa imenuje njen pristojni organ.
 • Če Mestna občina Nova Gorica ne imenuje svojega predstavnika oziroma delodajalci ne predlagajo svojega predstavnika vsaj petnajst dni pred iztekom mandata sveta zavoda, oziroma v primeru nadomestnega imenovanja članov v roku, ki ga določi svet zavoda, lahko člane imenuje Vlada Republike Slovenije na predlog ministra.

Svet zavoda ŠC Nova Gorica ima štiriletni mandat in ga sestavljajo:

 • predstavnik ustanovitelja: Jure Boltar
 • predstavnik delodajalcev: Miloš Požar
 • predstavnik občine: Klemen Miklavič
 • sedem predstavnikov delavcev šole:
 1. dr. Aleš Tankosić
 2. Uroš Komel
 3. Branka Kuk Petrovčič
 4. Davis Prinčič
 5. Karmen Kete
 6. Tatjana Munih
 7. Lucija Čermelj

 

 • pet predstavnikov staršev:
 1. Jana Bavdaž
 2. Barbara Kante
 3. Matjaž Leban Šterk
 4. Friderik Markovčič
 5. Branko Ušaj

 

predstavnik strateškega sveta višje strokovne šole:

 1. Ivana Poša

 

 •  trije predstavniki študentov:
 1. Anja Bajc
 2. Domen Drnovšek
 3. Martin Peternel

 

dva predstavnika dijakov:

 1. Mikela Ivančič
 2. Tilen Vidmar Bevčar

 

 • Uroš Komel – predsednik sveta zavoda