Sestava sveta zavoda

Svet zavoda ima 21 članov, in sicer:

 • 2 predstavnika ustanovitelja (Vlada RS in Mestna občina Nova Gorica)
 • 1 predstavnik delodajalcev,
 • 7 predstavnikov delavcev,
 • 5 predstavnikov staršev dijakov,
 • 3 predstavnike študentov višje strokovne šole,
 • 2 predstavnika dijakov,
 • po svojem položaju je član sveta predsednik strateškega sveta.

Imenovanje predstavnikov ustanovitelja in partnerjev MIC

 • Enega predstavnika ustanovitelja in enega predstavnika delodajalcev imenuje Vlada Republike Slovenije na predlog ministra, enega predstavnika Mestne občine Nova Gorica pa imenuje njen pristojni organ.
 • Če Mestna občina Nova Gorica ne imenuje svojega predstavnika oziroma delodajalci ne predlagajo svojega predstavnika vsaj petnajst dni pred iztekom mandata sveta zavoda, oziroma v primeru nadomestnega imenovanja članov v roku, ki ga določi svet zavoda, lahko člane imenuje Vlada Republike Slovenije na predlog ministra.

Svet zavoda ŠC Nova Gorica ima štiriletni mandat in ga sestavljajo:

 • predstavnik ustanovitelja:
 • predstavnik delodajalcev:
 • predstavnik občine: Jordan Humar
 • sedem predstavnikov delavcev šole:
 1. Robert Čebron
 2. Janko Harej
 3. Dean Horvat
 4. Mateja Marc
 5. Davis Prinčič
 6. Bogomir Remškar
 7. Sandra Turk

 

 • pet predstavnikov staršev:
 1. Tomaž Brisko
 2. Vojko Fon
 3. Edina Kovač Cvetko
 4. Erika Lojk
 5. Erika Velušček

 

 • predstavnik strateškega sveta višje strokovne šole:
 1. Ivana Poša

 

 •  trije predstavniki študentov:
 1. Gaja Kozar
 2. Aneja Mervič
 3. David Preradović

 

 • dva predstavnika dijakov:
 1. Tjaž Valentinčič
 2. Martin Žbogar

 

 • Davis Prinčič – predsednik sveta zavoda