Predstavitev

Šolski center Nova Gorica je vzgojno-izobraževalni zavod, katerega ustanovitelj je Republika Slovenija. Sestavlja ga sedem organizacijskih enot.

  VSS_1
Višja strokovna šola izvaja višješolske študijske programe:
 • Informatika,
 • Mehatronika,
 • Upravljanje podeželja in krajine.
Srednje šole v številnih srednješolskih programih omogočajo pridobitev tehniških znanj in nadaljevanje študija.
  SPLS_1 Strojna, prometna in lesarska šola izvaja izobraževalne programe:

 • strojništvo,
 • mehatronika,
 • logistika,
 • lesarstvo,
 • avtoservisno področje.
  ers_1 Elektrotehniška in računalniška šola izvaja izobraževalne programe:

 • elektrotehnika in
 • računalništvo.
  GZS_1 Gimnazija in zdravstvena šola izobražuje na področju:

 • gimnazije in
 • zdravstvene šole.
bios_1 Biotehniška šola izvaja izobraževalne programe:

 • kmetijstvo,
 • naravovarstvo,
 • živilstvo ter
 • gostinstvo in turizem.
  MIC_1 Medpodjetniški izobraževalni center skrbi za mnoge dejavnosti;

 • razvojno naravnane projekte,
 • praktična usposabljanja na delovnem mestu,
 • izobraževanje odraslih ter
 • izmenjave dijakov.
 SETS_1 Srednja ekonomska in trgovska šola izvaja izobraževalne programe:

 • ekonomski tehnik,
 • administrator,
 • trgovec ter
 • ekonomski tehnik-pti.