V torek, 2. 10. 2018, je bila v MIC-u predstavitev zbornika Mladost moje none in nonota, ki so ga, tako kot istoimensko razstavo, pripravili dijaki Strojne prometne in lesarske šole ter dijaki zdravstvene šole. Razstava in zbornik sta nastala v okviru projektov Dnevi evropske kulturne dediščine – kjer preteklost sreča prihodnost ter Leto ustvarjalnosti mladih. Dijake sta na predstavitvi nagovorila ravnatelja šol Herman Besednjak in Vesna Žele.  Poudarila sta, da so prav mladi vez med preteklostjo in prihodnostjo, ter da je pomembno gojiti in negovati medgeneracijsko sodelovanje.

O prireditvi je poročala tudi RTV SLO: tukaj