V petek, 5. 7. 2019, je bila na MIC-u slavnostna podelitev spričeval najboljšim maturantom. Letošnja generacija se je zelo izkazala, zato je bilo na prireditvi, ki so jo popestrili nastopi ženske pevske skupine, v kateri pojejo zaposlene na ŠC Nova Gorica ter moški kvintet profesorjev našega centra, sproščeno in veselo. Na Srednji ekonomski in trgovski šoli je bilo 9 odličnih maturantk, od tega tudi 1 diamantna in 2 zlati. Na zdravstveni šoli je bilo odličnih 8 maturantov, od tega je bila ena diamantna in 2 zlati. Na Strojni, prometni in lesarski šoli je bilo odličnih 6 maturantov, od tega 1 zlat, na Elektrotehniški in računalniški šoli pa so bili odlični 4 maturantje. Prireditev je vodila dijakinja SPLŠ. Maturante je nagovoril direktor centra, ter jim zaželel uspešno nadaljnjo poklicno ali študijsko pot.