BIVANJE V ŠTUDENTSKEM DOMU

Čestitke dijakom, ki se vam je trud obrestoval z dobrimi rezultati na poklicni maturi in maturi.

Tisti, ki ste oddali prijavo za študij, boste najkasneje do 24. julija na dom prejeli informacijo o tem, v kateri študijski program ste sprejeti.  Če boste študirali izven svojega kraja bivanja, lahko zaprosite za bivanje v študentskih domovih ali pri zasebnikih s subvencijo.  Zadnji rok za oddajo prošnje za bivanje je 17. avgust 2020. Prošnjo za sprejem in podaljšanje bivanja se odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ.  Z oddajo vloge ne odlašajte do zadnjega dne!

Več si preberite v razpisu

Želimo vam vesele počitnice, nato pa zanimiv ter uspešen študij!

 

ŠTIPENDIJE

Vloga za dodelitev državne štipendije se vloži avgusta na pristojnem centru za socialno delo. Obrazec Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev je dostopen na spletnih straneh CSD-jev, Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, na portalu e-uprava in v knjigarnah (Obr.9,45).

Informacije o kadrovskih, Zoisovih štipendijah in štipendijah za deficitarne poklice najdete na spletnih straneh Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega  sklada Republike Slovenije.

Za štipendije za deficitarne poklice lahko kandidirajo bodoči prvi letniki izobraževalnih programov, za katere izobražujemo na Šolskem centru Nova Gorica: mehatronik operater, inštalater strojnih inštalacij, oblikovalec kovin orodjar, mizar, elektrikar in slaščičar. Rok za oddajo vloge je 25. september 2020.

Več si lahko preberete tu.

 

DRUGI PRIJAVNI ROK V ŠTUDIJSKE PROGRAME

Dijaki, ki načrtujete študij in vas jeseni še čaka poklicna matura ali matura in dijaki, ki niste bili sprejeti na izbran študijski program, se v študijske programe prijavite v drugem prijavnem roku.

VIŠJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Podatki o prostih mestih bodo 21. 8. 2020 objavljeni na spletni strani Višješolske prijavne službe. Tam najdete tudi Razpis za vpis v višje strokovno izobraževanje z informacijami o načinu prijave. Drugi prijavni rok za vpis na višje šole bo od 24. 8. 2020 do 31. 8. 2020.

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI IN UNIVERZITETNI ŠTUDIJ
Objava prostih mest bo 19. 8. 2020 na spletnem portalu eVŠ. Na portalu je objavljen tudi razpis, navodila za prijavo, elektronska prijava itd. Drugi prijavni rok za vpis na fakultete in visoke šole bo med 20. 8. 2020 in 28. 8. 2020.
Drugo prijavo lahko oddajo kandidati, ki se niso prijavili v prvem prijavnem roku ali se niso uvrstili v nobenega od študijskih programov ali se niso vpisali v študijski program, v katerega so bili sprejeti oz. so se iz tega študijskega programa izpisali do vključno 17. 8. 2020.

V drugem prijavnem roku vam želimo veliko sreče, na študijski poti pa veliko uspehov in zadovoljstva.

Šolska svetovalna služba