Vlagatelj pošlje pisno prijavo/vlogo za najem šolskih prostorov v skladu s *Cenikom najema učilnic in drugih prostorov po fizični ali elektronski pošti do vključno 15.9.2022 na naslov:

Šolski center Nova Gorica, s pripisom: NAJEM PROSTOROV, Cankarjeva 10, 5000 Nova Gorica oz. sc@scng.si.

Vloga-za-najem-prostorov_ŠCNG_telovadnice-2022_2023

Vloga za najem prostorov_ŠCNG_učilnice 2022_2023

*Cenik_ŠCNG_učilnice, telovadnice 2022_2023 je v prenovi in bo potrjen na Svetu zavoda konec meseca septembra 2022.