Vlagatelj pošlje pisno prijavo/vlogo za najem šolskih prostorov v skladu s *Cenikom najema učilnic in drugih prostorov po fizični ali elektronski pošti do vključno 15.9.2021 na naslov:

Šolski center Nova Gorica, s pripisom: NAJEM PROSTOROV, Cankarjeva 10, 5000 Nova Gorica oz. sc@scng.si.

Vloga za učilnice in računalniške učilnice

Vloga za telovadnice, fitnes in plezalno steno

*Cenik je v prenovi in bo potrjen na Svetu zavoda konec meseca septembra 2021.