Višja strokovna šola v sodelovanju s Centrom RS za poklicno izobraževanje (CPI) sodeluje že več let pri projektu alternacije izvajanja praktičnega izobraževanja. Organizator praktičnega izobraževanja za študijski program mehatronika bo skupaj z dvema svetovalcema iz CPIja večkrat obiskal vsa podjetja. Na prvem obisku bo predstavljen nov katalog znanja. Pri drugem obisku bo izdelana analiza doseganja učnih izidov. Rezultati dela  – poskusa bodo javno predstavljeni in bodo osnova za sistemske spremembe na področju praktičnega izobraževanja v vseh študijskih programih (metodologija izvajanja prakse v podjetjih).