Razpisna dokumentacija in obrazci

 1. Razpisna dokumentacija
 2. Ponudba
 3. Predračun – povzetek
 4. Predračun – Pogajanja ponudba
 5. Predračun – popis del
 6. Izjava za gospodarski subjekt
 7. Izjava poklicna dejavnost
 8. Izjava ekonomski in finančni položaj
 9. Reference ponudnika
 10. Potrdilo reference s strani posameznega naročnika
 11. Zavarovanje odgovornosti
 12. Finančno zavarovanje DOBRA IZVEDBA
 13. Finančno zavarovanje ODPRAVA NAPAK
 14. Soglasje podizvajalca za neposredna plačila
 15. Pogodba