Razpisna dokumentacija in obrazci

 1. Razpisna dokumentacija
 2. Ponudba
 3. Predračun – povzetek
 4. Predračun – Pogajanja ponudba
 5. Predračun – popis del – sprememba
 6. Izjava za gospodarski subjekt
 7. Izjava poklicna dejavnost
 8. Izjava ekonomski in finančni položaj
 9. Reference ponudnika
 10. Potrdilo reference s strani posameznega naročnika
 11. Obrazec kadrovska usposobljenost
 12. Zavarovanje odgovornosti
 13. Finančno zavarovanje DOBRA IZVEDBA
 14. Finančno zavarovanje ODPRAVA NAPAK
 15. Soglasje podizvajalca za neposredna plačila
 16. Pogodba

Dopolnila in popravki