Izvajanje storitev fizičnega in tehničnega varovanja Šolskega centra Nova Gorica

Razpisna dokumentacija