Dijaki izobraževalnega programa Tehniška gimnazija zaključijo šolanje z maturo, ki je državni izpit in jo določa Zakon o maturi.

Vse informacije o splošni maturi

Pogoji za opravljanje splošne mature:

  • uspešno končan zadnji letnik gimnazije ali maturitetni tečaj,
  • v letu opravljanja mature starost najmanj 21 let

Pogoji za opravljanje posameznega izpita splošne mature:

  • kandidati, ki opravljajo oz. so že opravili splošno ali poklicno maturo,
  • kandidati, ki so se prijavili in izpolnjujejo pogoje za opravljanju poklicne mature.

Izpitni roki in prijava:

Kandidati oddajo prijavo na svoji šoli do roka, ki je določen s koledarjem splošne mature.

Koledar splošne mature

Obrazce za prijavo najdete tukaj :

 

Predmeti splošne mature:

  • Skupni, obvezni del: slovenščina, matematika, tuj jezik
  • Izbirni del: fizika, elektrotehnika, mehanika, računalništvo.

Ostale premete lahko dijaki opravljajo na ostalih gimnazijah, ki so v mreži šol.

Kandidat lahko predmete opravlja na osnovni oz. višja ravni zahtevnosti v skladu s pravili Maturitetnega izpitnega kataloga.