Splošno o poklicni maturi

Dijaki izobraževalnih programov SSI (srednje strokovno izobraževanje) in PTI (poklicno tehniško izobraževanje) ter poklicni tečaj zaključijo šolanje s poklicno maturo, ki je državni izpit. Poklicno maturo določa  Zakon o maturi, pravila in postopke njenega izvajanja pa določajo podzakonski akti (predvsem: Pravilnik o poklicni maturi in Izpitni red na poklicni maturi).

Pogoji za opravljanje poklicne mature

Poklicno maturo lahko opravljajo kandidati, ki so:

 • uspešno zaključili 4. letni program srednjega strokovnega izobraževanja
 • uspešno zaključili 5. letni program poklicno tehniškega izobraževanja
 • uspešno opravili poklicni tečaj.

Posamezne izpite poklicne mature pa lahko opravljajo kandidati, ki:

 • so že opravili poklicno maturo v celoti in želijo izboljšati oceno
 • so dobili negativno oceno iz katerega od predmetov (do dva negativna predmeta je popravni izpit; več kot dva negativna predmeta je ponovno opravljanje celotne poklicne mature)

Izpiti na poklicni maturi

 • slovenščina
 • temeljni strokovni predmet
 • matematika ali tuj jezik (angleščina, italijanščina)
 • izdelek oz. storitev in zagovor (projektna naloga)

Izpitni roki in prijava

Poklicna matura poteka v treh izpitnih rokih:

Dijaki se prijavijo na posamezne izpitne roke na šoli, kjer bodo opravljali poklicno maturo. Prijavnico oddajo tajniku šolske maturitetne komisije za poklicno maturo.

 

Koledar poklicne mature

Tu si lahko ogledate koledar poklicne mature

Rok za prijavo: 60 dni pred posameznim izpitnim rokom

Plačilo poklicne mature

Posamezni predmet poklicne mature ali celotno poklicno maturo plačajo kandidati, ki nimajo statusa dijaka ob prijavi na poklicno maturo ali pri opravljanju predmeta/ov poklicne mature.

Ceno posameznega predmeta poklicne mature določi vsako šolsko leto Svet šole. Za tekoče leto znaša cena posameznega izpita PM 55,00 EUR brez organizirane priprave, z organizirano pripravo pa 60 EUR (le za SLO, MAT in ANG).

Opravljanje poklicne mature v celoti pa znaša 220 EUR.

Plačilo se izvede preko plačilnega naloga, ki ga kandidat prejme en teden pred začetkom pisnega dela poklicne mature.

Več si lahko preberete na spletni strani Državnega izpitnega centra-RIC-a.

Poklicna matura in stari programi

Kandidati, ki ste zaključili izobraževanje po starih programih in še niste opravili poklicne mature, boste opravljali poklicno maturo po prenovljenih programih.

Pred pristopom k poklicni maturi je potrebno predhodno opraviti prekvalifikacijo v prenovljeni program, kar pomeni, da je potrebno opraviti diferencialne izpite.

Za več informacij o prekvalifikaciji se obrnite na organizatorki izobraževanja odraslih go. Natašo Kunej in Lavro Vermiglio

Poklicna matura in predmet splošne mature

Peti predmet oz. predmet splošne mature lahko opravljajo kandidati, ki so prijavljeni k poklicni maturi ali so jo že opravili. Prijavijo se na šoli z gimnazijskim programom, ki izvaja priprave za ta predmet (enake za vse kandidate) pri tajniku ŠMK in tam tudi opravijo vse obveznosti (vaje, seminarsko nalogo …). Običajno se predmet izbere glede na izbiro študija in vpisne pogoje.

Na ŠC Nova Gorica v okviru splošne mature opravljate kot peti predmet naslednje predmete:

 • matematiko (če ste na PM izbrali angleščino),
 • angleščino (če ste na PM izbrali matematiko),
 • fiziko,
 • računalništvo,
 • mehaniko.

Prijavo lahko oddate tajnici SM, Kseniji Vogrinc.