Kontakt

Strojna, prometna in lesarska šola
Mateja Beltram
Elektrotehniška in računalniška šola
Vanesa Frančeškin
Gimnazija in zdravstvena šola
Mojca Stubelj
Biotehniška šola
Helena Debeljak Hlebec
Klavdija Bizjak – koordinator za dijake s posebnimi potrebami
Srednja ekonomska in trgovska šola
Ester Šuligoj

Koordinatorka za dijake s posebnimi potrebami – SPLŠ, ERŠ, GZŠ
Ana Bratina