Ogled goriške knjižnice in delo s priročniki

V mesecu novembru boste dijaki 1. letnikov 4-letnih programov obiskali Goriško knjižnico Franceta Bevka, v šolski knjižnici pa skozi zanimive vaje spoznavali priročnike. Delavnice bosta vodili knjižničarki  Mojca Kosovel in Vasilija Rupnik.

Dijaki celega razreda se zberete v šolski knjižnici. Delo bo potekalo po skupinah in sicer tako, da se bo razred delil v dve skupini, ki se bosta v dvakratnem obisku zamenjali.

razred 1.obisk 2.obisk
1. GA 1.skupina          delo s priročniki 6.11.                                              2. – 3.ura 1.skupina        obisk knjižnice 14.11.                       5. – 6. ura
2.skupina                obisk knjižnice 2.skupina                delo s priročniki
1.TM 1.skupina          delo s priročniki 9.11.                        2. – 3.ura 1.skupina        obisk knjižnice 16.11.                        5. – 6. ura
2.skupina                obisk knjižnice 2.skupina                delo s priročniki
1.AE 1.skupina          delo s priročniki 12.11.                       2. – 3. ura 1.skupina        obisk knjižnice 13.11.                    6. – 7. ura
2.skupina                obisk knjižnice 2.skupina                delo s priročniki
1.ST 1.skupina          delo s priročniki 15.11.                          5. -6. ura 1.skupina        obisk knjižnice 27.11.                            2. – 3. ura
2.skupina                obisk knjižnice 2.skupina                delo s priročniki
1.RB 1.skupina          delo s priročniki 19.11.                 3. – 4. ura 1.skupina        obisk knjižnice 22.11.                2. – 3. ura
2.skupina                obisk knjižnice 2.skupina                delo s priročniki
1.RA 1.skupina          delo s priročniki 20.11.                     3. – 4. ura 1.skupina        obisk knjižnice 21.11.                          6. – 7. ura
2.skupina                obisk knjižnice 2.skupina                delo s priročniki
1.LT   obisk knjižnice 26.11.                          2. – 3. ura  delo s priročniki 27.11.                        2.-3. ura

 

KNJIŽNICA bo v navedenih terminih za ostale uporabnike ZAPRTA.