Energetska sanacija – RD ZA PREDLOŽITEV REŠITVE V OKVIRU JR ZA PODELITEV KONCESIJE ZA IZVEDBO PROJEKTA ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA NA OBJEKTIH ŠC NG