Elektronski dnevnik in redovalnica

Z začetkom šolskega leta 2011/2012 smo na Šolskem centru Nova Gorica uvedli nov sistem elektronskega vodenja dnevnika in redovalnice imenovan eAsistent.

Namen uvedbe novega sistema je bil lažje vodenje in večja preglednost nad učnimi urami in dogodki, ki se odvijajo v šolskem letu, boljši pregled nad ocenami in ocenjevanji znanja ter lažji nadzor nad izostanki dijakov. Sistem izpolnjuje naša pričakovanja in se tudi z našo pomočjo nenehno posodablja in izpopolnjuje.

Poleg dobrih strani za šolo in učitelje, sistem prinaša tudi prednosti za starše. eAsistent omogoča spletni dostop kot pripomoček, da boste starši imeli celotno sliko o dogajanju vašega otroka. Poleg tega vam bo v veliko pomoč obveščanje preko SMS sporočil oziroma elektronske pošte, da boste pravočasno seznanjeni z dogajanjem v šoli.

Če želite dostop do storitve eAsistent, izpolnite prijavnico. Podpisano prijavnico vrnite razredniku ali jo pošljite na naslov: eŠola d.o.o., Cerkvena ulica 11, 4290 Tržič.