Zanimivost

Zanimivost

Zanimivost

Zanimivost

Dokumenti

Povezave do dokumentov

Dokumenti povezani z delovanjem centra
8 dokumenti

Navodila za registracijo in uporabo mojemalice

Cenik sprejet na seji sveta zavoda 27.1.2022

Pravilnik o preprečevanju nasilja na delovnem mestu

Pravilnik o sistematizaciji delovnih mest

Katalog informacij javnega značaja ŠC Nova Gorica

Varnostni načrt – obrazec kasnejši prihod/predčasni odhod

Varnostni načrt za dejavnosti izven zavoda

Sklep o ustanovitvi javnega VIZ ŠC Nova Gorica

Drugi dokumenti
10 dokumenti

Pravilnik o preprečevanju nasilja na delovnem mestu

Prijavnica za vpis v srednjo šolo

Navodila za evidenčna naročila

Zahtevek za naročilo

Vloga za ukinitev SDD

Vloga za subvencijo prevoza

Soglasje za SEPA direktno obremenitev

Poročilo nadarjeni

Si na koncu osnovne šole in ne veš kam naprej

Možnosti nadaljevanja šolanja po končani srednji poklicni ali strokovni šoli

Komisija za kakovost
1 dokument

Poslovnik o kakovosti ŠCNG 2020

Šolska kronika
0 dokumenti