Zanimivost

Zanimivost

Zanimivost

Zanimivost

Dokumenti

Povezave do dokumentov

Dokumenti povezani z delovanjem centra
2 dokumenti

Predlog za izdajo naročilnice

Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest

Drugi dokumenti
5 dokumenti

Prijavnica za vpis v srednjo šolo

Poročilo nadarjeni

koncept-dela-z-nadarjenimi-dijaki-v-srednjih-solah

Si na koncu osnovne šole in ne veš kam naprej

Možnosti nadaljevanja šolanja po končani srednji poklicni ali strokovni šoli

Šolska kronika
1 dokument

Kronika šolsko leto 2012/13