EPI Lesepreis

Bralno tekmovanje iz nemščine EPI Lesepreis je na ŠC potekalo v sredo, 15.3.2017. Udeležilo se ga je osem dijakov in dijakinj Gimnazije in zdravstvene šole. Prislužili so si sedem srebrnih priznanj. 

Čestitamo!

Združenje INNOTECS

V januarju 2017 je Šolski Center Nova Gorica postal član združenja INNOTECS. To je mednarodno združenje tehniških šol (poklicnih, srednjih, visokih in višjih), namenjeno povezovanju ravnateljev in direktorjev teh šol, da bi skupaj sodelovali pri reševanju izzivov, ki jih postavlja evropski trg dela.

Več informacij o združenju lahko preberete na: innotecs.eu

innotecs

Učni izdelovalni laboratorij na ŠC Nova Gorica

V petek, 23.12.2016 sta državni sekretar na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo mag. Aleš Cantarutti in direktor Šolskega centra Nova Gorica Egon Pipan podpisala pogodbo za izvedbo projekta, v katerem bo aprila 2017 na 160 m2 zaživel Učni izdelovalni laboratorij (v nadaljevanju UIL ŠCNG) za raziskave razpršenih obnovljivih virov električne energije ter njihovo vključevanje in upravljanje v pametna omrežja. Vrednost operacije v celoti znaša 488.250,00 EUR, katero sofinancira Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Evropska unija. Investicija UIL ŠCNG v opremo in ureditev prostorov znaša skupaj 267.000,00 EUR.