Mehatroniki v podjetju Mahle v Nemčiji

V leto 2017 smo v projektu ERASMUS+ zakorakali zelo mednarodno, saj so bili v januarju v Weizu (Avstrija) 4 strojniki, sedaj sta v tujini dve skupini. Na Finskem v kraju Ahtari so 4 elektrotehniki, 4 mehatroniki delovne izkušnje nabirajo v podjetju Mahle v Stutgartu (Nemčija). Beri naprej

Učni izdelovalni laboratorij na ŠC Nova Gorica

V petek, 23.12.2016 sta državni sekretar na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo mag. Aleš Cantarutti in direktor Šolskega centra Nova Gorica Egon Pipan podpisala pogodbo za izvedbo projekta, v katerem bo aprila 2017 na 160 m2 zaživel Učni izdelovalni laboratorij (v nadaljevanju UIL ŠCNG) za raziskave razpršenih obnovljivih virov električne energije ter njihovo vključevanje in upravljanje v pametna omrežja. Vrednost operacije v celoti znaša 488.250,00 EUR, katero sofinancira Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Evropska unija. Investicija UIL ŠCNG v opremo in ureditev prostorov znaša skupaj 267.000,00 EUR.