Knjižnična informacijska znanja

Ogled goriške knjižnice in delo s priročniki

V mesecu oktobru in novembru boste dijaki 1. letnikov 4-letnih programov obiskali Goriško knjižnico Franceta Bevka, v šolski knjižnici pa skozi zanimive vaje spoznavali priročnike. Delavnice bosta vodili knjižničarki  Mojca Kosovel in Vasilija Rupnik.

Dijaki celega razreda se zberete v šolski knjižnici. Delo bo potekalo po skupinah in sicer tako, da se bo razred delil v dve skupini, ki se bosta v dvakratnem obisku zamenjali.

razpored po razredih

KNJIŽNICA bo v navedenih terminih za ostale uporabnike ZAPRTA.