Naši dijaki aktivno sodelovali na PSD

V petek, 7. 4. 2017 so bili v Bovcu 27. Primorski slovenistični dnevi, ki jih je organiziralo Slavistično društvo Nova Gorica. Pri njihovi pripravi in izvedbi so aktivno sodelovali tudi dijaki Šolskega centra Nova Gorica: Luka Rot in Blaž Trebše, 3. TM sta poskrbela za brezhibno delovanje IKT, dijaka Biotehniške šole (smer gastronom-hotelir) Maxinne Čopi in Martin Kolar pa za izvrstno postrežbo. Predsednica slavističnega društva Nova Gorica in profesorica slovenščine na ŠC Ernesta Furlan Dejak je profesionalno vodila srečanje, ki je bilo letos posvečeno Soči – reki, ki navdihuje.