Podelitev spričeval mature in poklicne mature

Featured

Skupna slavnostna prireditev in podelitev spričeval in pohval najboljšim maturantom bo potekala v veliki predavalnici MIC-a.

  • Poklicna matura: 6.7.2015 ob 11.00
  • Matura:  13.7.2015 ob 18.00

Sledila bo podelitev spričeval in obvestil o uspehu po razporedu:

Poklicna matura:

Dijaki ERŠ: vsi v veliki predavalnici MIC-a
Dijaki ZŠ: v B11
Dijaki SPLŠ: 4.TM in 4.ST v A32
4.LT in 2.NLAS  v A33

Matura: v veliki predavalnici MIC-a

Na podelitev spričeval so vabljeni tudi starši, razredniki in ostali učitelji.

Ksenija Vogrinc

klobuk

VRAČANJE UČBENIKOV

Featured

Dijaki morate pravočasno vrniti izposojene učbenike in drugo gradivo v šolsko knjižnico. Učbenike lahko vrnete kadarkoli, najkasneje do zadnjega dne pouka.

Tisti dijaki, ki imajo popravne izpite, vrnejo gradivo, ki ga ne potrebujejo, ostalo pa podaljšajo. Ponavljalci praviloma vrnejo vse učbenike in si jih jeseni ponovno izposodijo.

knjige

EXPO 2015

Šolsko leto se približuje koncu. Ob delu z nadarjenimi se je porodila ideja o obisku mednarodne razstave EXPO 2015, na katero smo povabili nadarjene in uspešne dijake Centra. Na ekskurzijo smo jih spremljali profesorici Irena Rutar in Sonja Žežlina ter Aleš Štrancar. Beri naprej