Knjižnična informacijska znanja

Featured

Ogled goriške knjižnice in delo s priročniki

V mesecu oktobru in novembru boste dijaki 1. letnikov 4-letnih programov obiskali Goriško knjižnico Franceta Bevka, v šolski knjižnici pa skozi zanimive vaje spoznavali priročnike. Delavnice bosta vodili knjižničarki Mojca Kosovel in Vasilija Rupnik.

Dijaki celega razreda se zberete v šolski knjižnici. Delo bo potekalo po skupinah in sicer tako, da se bo razred delil v dve skupini, ki se bosta v dvakratnem obisku zamenjali.

Razpored obiska knjižnice po razredih

KNJIŽNICA bo v navedenih terminih za ostale uporabnike ZAPRTA.

PUD Barcelona – Zdravstvena šola

Svet je knjiga in kdor ne potuje, pravijo, da je prebral samo eno stran.

Praktično usposabljanje pri delodajalcu je že samo po sebi zanimivo in poučno ter polno novih izkušenj. Ko pa imaš priložnost, da svojo prakso opravljaš v drugi državi, v milijonskem mestu, v družbi ljudi, ki so ti tuji po kulturi in jeziku, ima praksa še doda(t)no vrednost. Beri naprej