Podelitev spričeval mature in poklicne mature

Featured

Skupna slavnostna prireditev in podelitev spričeval in pohval najboljšim maturantom bo potekala v veliki predavalnici MIC-a.

  • Poklicna matura: 6.7.2015 ob 11.00
  • Matura:  13.7.2015 ob 18.00

Sledila bo podelitev spričeval in obvestil o uspehu po razporedu:

Poklicna matura:

Dijaki ERŠ: vsi v veliki predavalnici MIC-a
Dijaki ZŠ: v B11
Dijaki SPLŠ: 4.TM in 4.ST v A32
4.LT in 2.NLAS  v A33

Matura: v veliki predavalnici MIC-a

Na podelitev spričeval so vabljeni tudi starši, razredniki in ostali učitelji.

Ksenija Vogrinc

klobuk

Jesenski rok mature, poklicne mature in zaključnih izpitov

MATURA:

24.8.   Slovenščina

25.8.   Matematika

26.8 – 29.8. Angleščina in izbirni predmeti (točni datumi bodo znani po 20.8.)

25. – 29.8. – ustni izpiti

POKLICNA MATURA:

24.8.   Slovenščina

25.8.   Matematika

28.8.   Angleščina

31.8.   Drugi predmet

24. – 29.8. – ustni izpiti

ZAKLJUČNI IZPIT:

24.8.   Slovenščina

25.8.   Slovenščina ustni izpit

27.8.   Storitev oz. izdelek in zagovor

EXPO 2015

Šolsko leto se približuje koncu. Ob delu z nadarjenimi se je porodila ideja o obisku mednarodne razstave EXPO 2015, na katero smo povabili nadarjene in uspešne dijake Centra. Na ekskurzijo smo jih spremljali profesorici Irena Rutar in Sonja Žežlina ter Aleš Štrancar. Beri naprej